ขอดำเนินการเปลี่ยนสถานะ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
นามสกุล
สถานะ
ขอเปลี่ยนสถานะเป็น
เมื่อคุณกด “ยืนยัน” การเปลี่ยนสถานะ จะเปลี่ยนได้หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลก่อน