พิมพ์คำที่คุณต้องการค้นหา
คัดลอก URL แล้ว
กิจกรรมทั่วไป

คำถามที่พบบ่อยในการใช้โปรแกรมคำนวณอาหารของ โรยัล คานิน (FAQ)

ยอดผู้อ่าน: 465 คน

1. โปรแกรมคำนวณปริมาณอาหารโรยัล คานินคืออะไร?

โปรแกรมคำนวณปริมาณอาหารจาก โรยัล คานิน คือโปรแกรมอัตโนมัติที่ช่วยในการคำนวณปริมาณอาหารของโรยัล คานิน ที่เหมาะสมสำหรับน้องแมวน้องหมาแต่ละตัว เพื่อให้พวกเขาได้รับพลังงานและโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละวัน

โดยโปรแกรมจะให้ข้อมูล 3 อย่าง ดังนี้

  1. คุณประโยชน์ของสูตรอาหารที่ท่านเลือก

  2. ปริมาณอาหารที่เหมาะสมต่อมื้อ (สำหรับน้องหมา) และปริมาณที่เหมาะสมต่อวัน (สำหรับน้องแมว) ในหน่วยกรัม และสามารถบอกเป็นปริมาณสัดส่วนของถ้วยตวงขนาด 240 มิลลิลิตรของ โรยัล คานิน (สำหรับอาหารเม็ด)

  3. ประมาณค่าอาหารต่อมื้อ (สำหรับน้องหมา) และราคาอาหารต่อวัน (สำหรับน้องแมว) โดยอ้างอิงจากราคาแนะนำขายของบริษัทฯ

 

 

2.วิธีการใช้งานโปรแกรมคำนวณปริมาณอาหารโรยัล คานิน

โดยวิธีการใช้งานประกอบด้วย 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่1 สแกนบาร์โค้ดที่สินค้า หรือ กรอกเลขบาร์โค้ด หรือ อัพโหลดรูปภาพบาร์โค้ด (แนะนำสำหรับผู้ใช้ Android)

ขั้นตอนที่2 กรอกข้อมูลของสัตว์เลี้ยงที่จำเป็นต่อการคำนวณปริมาณอาหารเพียง 2-3 ข้อ ได้แก่ น้ำหนัก ความสมบูรณ์ของร่างกาย และอื่นๆ

ขั้นตอนที่3 รับปริมาณอาหารที่เหมาะสมสำหรับแมวและสุนัขของคุณ

* สามารถบันทึกภาพผลลัพธ์เก็บไว้ได้ ดูวิธีการดาวน์โหลดที่ข้อ 7

รายละเอียดการใช้งาน และเริ่มต้นการใช้งานที่นี่

3.โปรแกรมนี้ใช้กับอาหารสุนัข หรือแมว?

โปรแกรมคำนวณปริมาณอาหารนี้ใช้ได้กับสูตรอาหารทั้งของแมว และสุนัข เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าโดย โรยัล คานิน (ประเทศไทย) เท่านั้น

 

 

4.โปรแกรมนี้ใช้ได้กับสูตรอาหารใดบ้าง?

โปรแกรมคำนวณปริมาณการให้อาหารนี้สามารถใช้ได้กับอาหารทุกสูตรของ โรยัล คานิน  เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าโดย โรยัล คานิน (ประเทศไทย) เท่านั้น

 

 

5.ปริมาณอาหารแนะนำที่อยู่ในหน้าผลลัพธ์เป็นปริมาณอาหารต่อมื้อ หรือต่อวัน?

สำหรับแมว  โปรแกรมจะคำนวณปริมาณการให้อาหารเป็นต่อวัน

สำหรับสุนัข โปรแกรมจะคำนวณปริมาณการให้อาหารเป็นต่อมื้อ

เพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการกินของแมวที่มีการกินอาหารเป็นมื้อย่อย ๆ ตลอดทั้งวัน และสุนัขที่มีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นมื้อ

วันละ1-3 มื้อ ซึ่งแตกต่างตามความสะดวก และเงื่อนไขการดูแลสุขภาพของเจ้าของสุนัข

 

 

6.ช่องทางที่สามารถเข้าไปใช้งานโปรแกรมคำนวณปริมาณอาหารโรยัล คานิน?

สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมนี้ได้ที่นี่

 

7.วิธีการบันทึกหน้าผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม?


8.ทำไมปริมาณที่คำนวณได้จากโปรแกรมไม่เท่ากับปริมาณแนะนำบนผลิตภัณฑ์?

ปริมาณอาหารที่ได้จากการคำนวณผ่านโปรแกรมฯ อาจแตกต่างจากปริมาณแนะนำหลังผลิตภัณฑ์เล็กน้อย จากการคำนวณแบบปัดจุดทศนิยม แต่อยู่ในมาตรฐานการคำนวณพลังงานอาหารที่เหมาะสม และได้รับการตรวจสอบโดยสัตวแพทย์

 

 

 

9.ทำไมราคาต่อมื้อ หรือราคาต่อวันที่คำนวณได้จากโปรแกรม ไม่ตรงกับราคาที่คำนวณได้จากราคาที่ผู้บริโภคซื้อ?

ค่าอาหารต่อมื้อ/วันได้จากการคำนวณโดยใช้ราคาขายปลีกที่บริษัทฯ แนะนำ ดังนั้น หากลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาที่แตกต่างจากราคาขายปลีกแนะนำ อาจมีผลให้ค่าอาหารต่อมื้อ หรือต่อวัน ต่ำกว่าหรือสูงกว่าได้

 

 

10.น้ำหนักโตเต็มวัยในแต่ละสายพันธุ์ สามารถดูข้อมูลได้จากที่ไหน?

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์Royal Canin ในหัวข้อเรียนรู้เรื่องสายพันธุ์สุนัขเพิ่มเติม คลิก

 

 

11.หากต้องการให้อาหารแบบ Mixed Feeding ต้องให้ในปริมาณอาหารเม็ด และอาหารเปียกในปริมาณอย่างละเท่าไหร่?

เนื่องจากโปรแกรมคำนวณปริมาณอาหารนี้ ยังไม่สามารถคำนวณปริมาณของ mixed feeding ได้ จึงแนะนำให้ใช้ตามปริมาณแนะนำหลังถุง

 

 

12.หากมีปัญหาด้านการใช้งานโปรแกรมสามารถติดต่อได้ที่ไหน?

 

หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน กรุณาติดต่อ 02-026-2456 หรือ rc-th-consumercare@royalcanin.com  หรือกดปุ่ม Chat ในโปรแกรม

 

 

 

 

กิจกรรม ข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจ